Vīzas uz Uzbekistānu

 Latvijas Republikas pilsoņi var uzturēties valstī līdz 30 dienām bez vīzas!

 Vīzas uz Uzbekistānu (autovadītājiem) pilsoņiem un nepilsoņiem (izpildīšanas termiņš) 6-8 d.d. 
 Vienkārtējā uz 30 dienām  100
 Divkārtējā uz 90 dienām  130
 Trīskārtējā uz 90 dienām  140
 Četrkartējā uz 90 dienām  150
 Daudzkartējā uz 6 mēnešiem  195

Vīzas noformēšana tiešsaistē!

Jūsu ērtībai, kā arī, lai ietaupītu jūsu laiku, jums ir iespēja aizpildīt pieteikumu vīzas noformēšanai tiešsaistē mūsu tīmekļa vietnē.

Aizpildīt anketu online

Latvijas Republikas  nepilsoņiem vīzu jānoformē pirms brauciena!

Vīzas noformēšanas laiks:

 • 7 – 8 darba dienas

Vīzas noformēšanai nepieciešams:

 • ceļošanai derīga pase ar derīguma termiņu ne mazāku par 6 mēnešiem un vismaz 2 brīvām lappusēm vīzu sadaļā;
 • 1 fotogrāfija 3,5×4,5 cm formātā uz balta fona;
 • viesnīcas rezervācijas kopija;
 • nepilsoņiem OBLIGĀTS ir ielūgums;

Nepieciešamie dokumenti vīzas saņemšānai:

 • Pase
 • Pases termiņam jābūt nemazāk par 6 mēnešiem pēс vīzas izbeigšanas.
 • Viena krasainā fotogrāfija jābūt ne vecāka par 3 mēnešiem, (izmēri 3.5 * 4.5) uz gaiša fona.
 • Medicīniskā apdrošināšana (noformējam uz vietas).
 • Аnketa.

Daudzkārtējās vadītāja – vīzas noformēšanai nepieciešami sekojoši dokumenti:

 • Pase.
 • Pases termiņam jābūt nemazāk par 6 mēnešiem pēс vīzas izbeigšanas.
 • Viena krasainā fotogrāfija jābūt ne vecāka par 3 mēnešiem, (izmēri 3.5 * 4.5) uz gaiša fona.
 • Medicīniskā apdrošināšana (noformējam uz vietas).
 • CMR (izmantotā) vai pieprasījums kravas piegādei (obligāti uzņēmuma-iestādes nosaukums, fdrese un kravas apraksts)!
 • Vadītāja apliecība (kopija).
 • Tehniskā pase (kopija).
 • Anketa.

Konsulāra nodaļa pēc nepieciešamības var pieprasīt papildus dokumentus.

 • Viesnīcas rezervācija.
 • Aviabiļetes rezervācija.

Papildus informācija:

 • Priekš autovadītājiem (kravas) uzturēšanās laiks nevar pārsniekt 20 dienas vienā braucienā.
 • Nepilsoņiem nepieciešams ielūgums.
 • Vīzas nepagarina, termiņus nemaina.
 • Otrdienās un ceturtdienās Uzbekistāna Vēstniecība nestrādā!
 • Konsulāras nodevas izmaiņu gadījumā, cenas var mainīties!
 • Konsulārā daļa patur tiesības izskatīt dokumentus vīzas noformēšanai tāda laika periodā, kurš tiks atzīts par nepieciešamu.
 • Vīzas noformēšana var būt atsacīta, gadījumā, ja iesniedzēja iebraukšana valstī tiks uzskatīta par nevēlamu.
 • Gadījumā ja vīzas noformēšanā bija atsacīta, iekasētā konsulāra nodeva par vīzu netiek atgriezta un iemesls netiek paskaidrots.
 • Pēc nepieciešamības konsulāra nodaļa var pieprasīt papildus dokumentus.