Vīzas uz Ukrainu

 Vīzas uz Ukrainu LR nepilsoņiem (izpildīšanas termiņš) 10 d.d. € 3 d.d. €
 Tūrisma vienreizējā līdz 30 dienām  90  170
 Privāta vienreizējā līdz 30 dienām  80  150
 Privāta 2-kārtējā  80  150
 Tranzīta 2- kārtējā  80  150
 Тranzīta daudzkārtējā  80  150
 Darījuma daudzkārtējā  80  150
 Citas valsts pilsoņi pēc pieprasījuma    

Tūrisma vīzas noformēšanai nepieciešami sekojoši dokumenti:

 • Pase.
 • Viena krāsaina fotogrāfija ne vecāka par 3 mēnešiem, (izmēri 3.5 x 4.5).
 • Īzziņa par ienākumiem, vai izraksts no bankas konta.
 • Pasē jābūt ne mazāk par trīm tukšām lappusēm.
 • Pases derīguma termiņam jābūt ne mazāk par trīm mēnešiem pēc vīza derīguma termiņa beigām.
 • Veselības apdrošināšanas polise (taisam uz vietas).
 • Anketa.

Privātās vīzas noformēšanai nepieciešami sekojošie dokumenti.

 • Pase.
 • Viena krāsaina fotogrāfija ne vecāka par 3 mēnešiem, (izmēri 3.5 x 4.5).
 • Dzimšanas apliecības kopija.
 • Laulības apliecības kopija.
 • Veselības apdrošināšanas polise (taisam uz vietas).
 • Īzziņa par ienākumiem vai izraksts no bankas konta.
 • Anketa.

Daudzkārtējās vadītāja – vīzas noformēšanai nepieciešami sekojoši dokumenti:

 • Pase.
 • Viena krāsaina fotogrāfija ne vecāka par 3 mēnešiem, (izmēri 3.5 x 4.5).
 • Vadītāja tiesību kopija, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija.
 • Darba līgums.
 • Licenze uz kravu pārvadājumiem.
 • Līgums strap uzņēmumiem par sadarbību.
 • Vētule no Latvijas firmas (oriģināls).
 • Uzņēmuma reģ. apliecības kopija.
 • Veselības apdrosināšanas polise (taisam uz vietas).
 • Anketa.

Daudzkārtējās darījuma vīzas noformēšanai nepieciešami sekojoši dokumenti:

 • Pase.
 • Viena krāsaina fotogrāfija ne vecāka par 3 mēnešiem, (izmēri 3.5 x 4.5).
 • Ielūgums no Ukrainas.
 • Veselības apdrošināšanas polise (taisam uz vietas).
 • Īzziņa par ienākumiem vai izraksts no bankas konta.
 • Anketa.

Papildus informācija:

 • Ukrainas Vēstniecība trešdienās nestrādā!
 • Konsulāras nodevas izmaiņu gadījumā, cenas var mainīties!
 • Konsulārā daļa patur tiesības izskatīt dokumentus vīzas noformēšanai tāda laika periodā, kurš tiks atzīts par nepieciešamu.
 • Vīzas noformēšana var būt atsacīta, gadījumā, ja iesniedzēja iebraukšana valstī tiks uzskatīta par nevēlamu.
 • Gadījumā ja vīzas noformēšanā bija atsacīta, iekasētā konsulāra nodeva par vīzu netiek atgriezta un iemesls netiek paskaidrots.
 • Pēc nepieciešamības konsulāra nodaļa var pieprasīt papildus dokumentus.

Pase. Viena krāsaina fotogrāfija ne vecāka par 3 mēnešiem, (izmēri 3.5 x 4.5).